Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1275962
  • Времеви печат 2017-03-28 06:58:39 UTC
  • Трудност на блока 6972146501
  • Размер на блока (байтове) 73028
  • Кумулативна трудност 1823928041220945
  • Общо генерирани монети 14192806.713250471279
  • Транзакции 3
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
275292945d69e89f0010e3a1b2a0c82579ecd73a2c1198bfd03716cfd82e10f8
7.926961859219
95
Транзакции (3)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
d3f8a8be883947ad191d436cfbd1e08194bfb3133b5bc2389ad2f545b69638c8
 конфиденциален
0.100000000000
12960
d6c169163c60e0be9abb2299481044a75c5ae05d1fcd1efc3c07fafdf702eb23
 конфиденциален
0.021095884030
13093
623ea17642c3381d419890d6fab9688c19d5f1dbf6ba24cacdbde86a264a7c27
 конфиденциален
0.074647953784
46880