Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1275963
  • Времеви печат 2017-03-28 07:01:41 UTC
  • Трудност на блока 6976769335
  • Размер на блока (байтове) 53276
  • Кумулативна трудност 1823935017990280
  • Общо генерирани монети 14192814.826992081478
  • Транзакции 4
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
7bb65856b4538042570d94754b37869c505173f6768d525ba1dd7f0c27d9270e
8.198124674581
151
Транзакции (4)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
ed8d94f079692daf934c9e0a01313048b2ecb849426ee112e66aeb0655a74f36
 конфиденциален
0.021095766510
13291
fa8cdc804ece741b0997a3cf6a34febcf18fdd41ed2d76e99ac4d16044423776
 конфиденциален
0.021095766510
13290
d4bec77b01815eeba58e59f187fd02fd70e8eaaabe7ff9b098dd50ca09e65f74
 конфиденциален
0.021095766510
13288
acbb2be6e794c093132094319db227b008f7c419990533d7172287476a8a929d
 конфиденциален
0.021095766510
13256