Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1432336
  • Времеви печат 2017-10-31 00:46:47 UTC
  • Трудност на блока 30016597397
  • Размер на блока (байтове) 210479
  • Кумулативна трудност 4450238072896696
  • Общо генерирани монети 15288892.295571262017
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
961f997d6087a7d8a30ace7e319e3b8edcd2c3c6237a6250163cd47c2443489e
6.082163609876
95
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
fc7161b9472417dcc90ff398fafa5858368eb0a66c36a25a9c188fa4ced07285
 конфиденциален
0.012528360000
13122
2f2a11b37899652b6916eb4d0bef7bbebab9e798b73e911e8433451e9b0f42ce
 конфиденциален
0.046499490000
197262