Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1432337
  • Времеви печат 2017-10-31 00:49:32 UTC
  • Трудност на блока 29956279705
  • Размер на блока (байтове) 67781
  • Кумулативна трудност 4450268029176401
  • Общо генерирани монети 15288898.318695532158
  • Транзакции 5
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
34c3cb30c0ef94ee25f7a095f6269ccfd46310057404ec66062251a998bc12c7
6.094732601656
95
Транзакции (5)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
5dc518560cc1756b78723b10b6d9068b4b2043b1014ebccbda46302f6011bcdb
 конфиденциален
0.028000000000
13524
fc8927443cde6d7039e8c649ac0733cd7ddb73c27b0a2191f9c874981bf4098d
 конфиденциален
0.014455800000
14453
6f1765d94d3629b218b1639e9ae851d7ecb179b31f58f709fdd09e1c98864625
 конфиденциален
0.013492080000
13524
72869bbc9ccb36e0cc08cc737bc2424bdedc4124efa4f28ea36802dee958dc87
 конфиденциален
0.012528360000
13093
681a944140cff8267a8f642667f970aa984f53c1a63b7e3f0cdd813ed847ebc6
 конфиденциален
0.003132090000
13092