Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1678835
  • Времеви печат 2018-10-09 03:39:06 UTC
  • Трудност на блока 68788260235
  • Размер на блока (байтове) 40323
  • Кумулативна трудност 20758955328461363
  • Общо генерирани монети 16473221.208302726969
  • Транзакции 3
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
8e2f851bc728e9eb923da3cbe42ccd650cad648dab6a8bdd6bb908ec5bbffab4
3.770226118805
103
Транзакции (3)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
f7e1bd59a429bb730e38c9fb21c49b8b4cdd62e74d67f71159b046c4b1892064
 конфиденциален
0.002107980000
13804
0613a3c4387a3cc67640701b370859204d9a3dbe6be5f89c35ba9eefb636be9e
 конфиденциален
0.001957410000
13193
89c15948f9fc4d7207ae2baca62dceb47b9baf3879911809cd40dc7bf879019b
 конфиденциален
0.001957410000
13223