Svårighetsgrad
Höjd
Hashrate
utsläpp

  • Höjd 1678835
  • Tidsstämpel 2018-10-09 03:39:06 UTC
  • Block svårighet 68788260235
  • Blockstorlek (bytes) 40323
  • Kumulativ svårighet 20758955328461363
  • Totalt antal genererade mynt 16473221.208302726969
  • transaktioner 3
Coinbase-transaktion
Hasch
Belopp
bytes
8e2f851bc728e9eb923da3cbe42ccd650cad648dab6a8bdd6bb908ec5bbffab4
3.770226118805
103
transaktioner (3)
Hasch
Total produktion
Avgift
bytes
f7e1bd59a429bb730e38c9fb21c49b8b4cdd62e74d67f71159b046c4b1892064
 Konfidentiell
0.002107980000
13804
0613a3c4387a3cc67640701b370859204d9a3dbe6be5f89c35ba9eefb636be9e
 Konfidentiell
0.001957410000
13193
89c15948f9fc4d7207ae2baca62dceb47b9baf3879911809cd40dc7bf879019b
 Konfidentiell
0.001957410000
13223