Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1679507
  • Времеви печат 2018-10-10 02:02:14 UTC
  • Трудност на блока 64644500162
  • Размер на блока (байтове) 130614
  • Кумулативна трудност 20802961133392677
  • Общо генерирани монети 16475748.994406407699
  • Транзакции 4
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
4a5fc958a75119084433743ea190111e5ae8d7c9e40ef7cd4645eb05a7cb41be
3.778931340241
103
Транзакции (4)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
b2f15186662539e1a206c925d09abeb82de350819a210e0e0ad4e0c4bbdb4bdd
 конфиденциален
0.002105320000
13801
ea53c4aa47e84dd02639124b3b185479e3ced45e63184d24ce2dfb47162d635c
 конфиденциален
0.003909880000
25803
efb827762095cce2354bc321086ca04533beb91ca2aa9df18e8b76a676c898de
 конфиденциален
0.010526600000
70677
9738b03444189b4ff3846daf527a8ef8f6e908dd5c8c54039c1e96276621eeab
 конфиденциален
0.003007600000
20230