Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1679508
  • Времеви печат 2018-10-10 02:03:43 UTC
  • Трудност на блока 64650501042
  • Размер на блока (байтове) 39724
  • Кумулативна трудност 20803025783893719
  • Общо генерирани монети 16475752.753781178966
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
78a10ae70fc68b819b9be3026c268491c549a5ddb35f8a942e6492ba0e5e7b6b
3.765239589789
94
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
f945cd54fdeaea81c59ee942e6b3bf85d894fe4672fef6dab6d012391df84ecf
 конфиденциален
0.003909880000
26406
e06af547cbf03759d3587937acc9984502591adc46489354bc4aaa5b6b904ca5
 конфиденциален
0.001954940000
13224