Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1741093
  • Времеви печат 2019-01-03 23:53:48 UTC
  • Трудност на блока 44396983286
  • Размер на блока (байтове) 6569
  • Кумулативна трудност 23959243831631250
  • Общо генерирани монети 16694190.763999223709
  • Транзакции 3
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
f801c6b15d9d7b3dff861059a0f447bb447afb7c2c3518b0f91c57054bc9fd12
3.342880844970
94
Транзакции (3)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
cf19354daa5a2e6b1c784ad5bc28fa91fdc8bd27f7b04da6a466acae2e673c64
 конфиденциален
0.000041770000
1874
398c8dd47768f5da25367aee47aeab91ea0259cc235b173c88c9a9b695df4f30
 конфиденциален
0.000042010000
1885
62ff16f44e30306723b5987624af3b3857c79aeb89058f0886bf874730ebb54e
 конфиденциален
0.000060530000
2716