Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1787034
  • Времеви печат 2019-03-08 08:59:13 UTC
  • Трудност на блока 123253648777
  • Размер на блока (байтове) 5516
  • Кумулативна трудност 27755121633912505
  • Общо генерирани монети 16841223.274121414870
  • Транзакции 2
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
a546a38d485f99c6be8171165a8551b70ad319428e65cc04cdc0d1deda5a4247
3.062625252908
94
Транзакции (2)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
afdbb12f1a772ade38e22ed12662ce01abfda0cdd51df80f317809e2497eaa57
 конфиденциален
0.000276020000
2704
563b4aa4e62159a809e36c00e1aaef247fb0716648d700262d6f006b5e984fc3
 конфиденциален
0.000055490000
2718