Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1787035
  • Времеви печат 2019-03-08 09:03:01 UTC
  • Трудност на блока 123551597010
  • Размер на блока (байтове) 14156
  • Кумулативна трудност 27755245185509515
  • Общо генерирани монети 16841226.336409319192
  • Транзакции 4
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
ef0093c3659ab99f5741453df2f99d230fc82e1195192ef692b86933af3a82b5
3.064127592046
4062
Транзакции (4)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
309b82e5031695dc6fd6788bd8f7c28ea79d57671610dac0012a4ce9b481908d
 конфиденциален
0.000974310000
1909
49d783d63c7aea1c412606e2b046b2253330a9d0b73bdd316bda36367fb51edf
 конфиденциален
0.000771590000
3591
6a5272daa5e4bea780a3d21b2c6ca45bd30935359f4e161cc61c7de30186e14a
 конфиденциален
0.000038300000
1876
eb454bb1addb100381236c2e5c4c6947ed201b367d64f820018ddc54aa6e794b
 конфиденциален
0.000055490000
2718