Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1810315
  • Времеви печат 2019-04-10 23:48:49 UTC
  • Трудност на блока 38191825327
  • Размер на блока (байтове) 7094
  • Кумулативна трудност 28656491055771410
  • Общо генерирани монети 16910956.739223346114
  • Транзакции 3
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
b1bedf42517c721ba2b7f7df02adfa4bb443e2333356fc4c6a98850c0f1ce37a
2.930858149895
94
Транзакции (3)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
e47878fb5cb2007864420fce161fd971ff51b2f31a88c68a54b994513d1b2e2c
 конфиденциален
0.001282020000
2626
ef9c9cc290a634bc730e0c3a3abff41c526c4a2cedf33f6c45021e3575e01e24
 конфиденциален
0.000254060000
2602
237b072b045c2a696dded24274e5798df3fda4c2d0190a901639332ad400d1e3
 конфиденциален
0.000034610000
1772