Трудност
височина
Hashrate
Емисии

  • височина 1810316
  • Времеви печат 2019-04-10 23:49:22 UTC
  • Трудност на блока 38248778416
  • Размер на блока (байтове) 1866
  • Кумулативна трудност 28656529304549826
  • Общо генерирани монети 16910959.668505217880
  • Транзакции 1
Транзакция в Coinbase
Hash
Сума
байтове
1c190dc42fed836fae6a9fb81bd9fb7a773f2017eba4f4da64cf5950b06e0e9a
2.929316482723
94
Транзакции (1)
Hash
Общ обем на продукцията
Такса
байтове
f32c55e282f6a1ba2e1c8c11cc260468a3036178c5f78e1e3c95958237f0ab5c
 конфиденциален
0.000034610000
1772