transakcijos per bloką (išskyrus coinbase)
 
Tx per bloką
Tušti blokai (%)
Iš viso sandorių