transakcie na blok (okrem coinbase)
 
Tx na blok
Prázdne bloky (%)
Celkový počet transakcií