transakcie ringCT (okrem coinbase)

Táto časť už nie je relevantná, pretože RingCT sa uplatňuje univerzálne