ringCT-transaktioner (undtagen coinbase)

Dette afsnit er ikke længere relevant, da RingCT anvendes universelt