транзакции на RingCT (без coinbase)

Този раздел вече не е актуален, тъй като RingCT се прилага универсално.