ringCT-transaktioner (exklusive coinbase)

Detta avsnitt är inte längre relevant eftersom RingCT tillämpas allmänt.